Nota prawna

p

Strona internetowa


Niniejsza strona internetowa ma służyć jedynie celom informacyjnym. Żadna informacja znajdująca się na niniejszej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej. Jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji odnośnie tematów poruszonych na niniejszej stronie – proszę o kontakt.

Materiały znajdujące na niniejszej stronie internetowej udostępniane są bezpłatnie. Dokładam wszelkich starań, aby przedstawione na niniejszej stronie internetowej materiały były aktualne i wyczerpujące. Nie ponoszę jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy w materiałach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, a także nie ponoszę odpowiedzialności za konsekwencje działań (oraz zaniechań) podjętych w oparciu o materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej.

Strony internetowe mojej Kancelarii mogą zawierać linki do innych (zewnętrznych) stron internetowych; inne (zewnętrzne) strony internetowe mogą zawierać linki do stron internetowych mojej Kancelarii. Nie ponoszę odpowiedzialności za treści umieszczone na innych (zewnętrznych) stronach internetowych.

Serwis internetowy Kancelarii objęty jest ochroną polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Możesz pobierać informacje zawarte na niniejszej stronie – jednakże wyłącznie na własne niekomercyjne potrzeby. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu internetowego bez mojej uprzedniej pisemnej zgody.

Oprogramowanie niniejszej strony internetowej może wykorzystywać tzw. ciasteczka (ang. cookies). Ciasteczko to informacja zapisywana przez serwer na tzw. urządzeniu końcowym użytkownika (czyli Twoim komputerze, telefonie, tablecie), która może być odczytywana za każdym razem, kiedy łączysz się z niniejszą stroną z tego urządzenia. Cookies zawierają zwykle nazwę domenową strony internetowej, swój numer oraz czas ich przechowywania. Pliki cookies wykorzystywane są w różnych celach, do najpowszechniejszych należą utrzymywanie sesji użytkownika (dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła w trakcie przeglądania poszczególnych podstron), dostosowania strony internetowej do preferencji użytkownika czy dostarczania mu spersonalizowanych treści reklamowych, a także pozyskiwanie danych statystycznych.

Należy pamiętać, że każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z tej strony – oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie na Twoim urządzeniu.

p

Poczta elektroniczna


Jeżeli w wyniku błędu lub pomyłki otrzymałeś pocztę elektroniczną z adresów e-mailowych mojej Kancelarii (z adresów w domenie @kancelaria-sliwa.pl), której nie jesteś zamierzonym adresatem – proszę o powiadomienie o tym fakcie nadawcy (poprzez odesłanie kopii wiadomości) oraz o usunięcie takiej wiadomości z Twojego komputera. Dystrybuowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, a także jakiekolwiek inne czynienie użytku z informacji lub załączników zawartych w wiadomości, którą otrzymałeś w wyniku błędu lub pomyłki, jest zakazane. Informacje zawarte w poczcie elektronicznej pochodzącej z adresów e-mailowych Kancelarii są poufne, mogą również zawierać treści objęte tajemnicą zawodową.

Pamiętaj, że klasyczna poczta elektroniczna nie zapewnia poufności przekazu. W przypadku informacji poufnych zalecam skorzystanie z narzędzi oferujących szyfrowanie poczty elektronicznej. Moja Kancelaria obsługuje odbiór wiadomości szyfrowanych za pomocą PGP (klucz publiczny dla adresu kancelaria@kancelaria-sliwa.pl).

Informuję także, że cała poczta przychodząca jest skanowana przez podmiot zewnętrzny w celu usunięcia wiadomości zawierających niezamówione informacje handlowe („spam”). Zważywszy na automatyczny charakter tego procesu może to prowadzić do omyłkowego usunięcia prawidłowych wiadomości.

p

Dane osobowe (klauzula informacyjna RODO)


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazywanego czasem „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych”, a przeze mnie dalej nazywanego „RODO”) jestem zobligowany przekazać Ci kilka informacji dotyczących przetwarzania przeze mnie Twoich danych osobowych. Informuję Cię zatem, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jestem ja, Jakub Śliwa, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego we Wrocławiu (50-052) przy ulicy Widok 2/4 lok. 5.

Twoje dane są/będą przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym zleceniem lub pełnomocnictwem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 3 ustawy z 6.07.1982 r. o radcach prawnych (j.t. – Dz.U. 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.),
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, np. dochodzenie roszczeń,
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wystawienie faktury,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. w celu i w zakresie określonym w Twojej odrębnej zgodzie (Twoje dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego). 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będę w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Będę przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym kategoriom odbiorców: prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego prowadzącego Twoją sprawę, pracownikom Kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania, podmiotom świadczącym Administratorowi (czyli mnie) usługi doradcze, pomoc prawną, usługi podatkowe, rachunkowe i kadrowe, a także organom publicznym (takim jak sądy, prokuratury, urzędy i instytucji szeroko rozumianej administracji publicznej) działającym na podstawie mających zastosowanie przepisów prawa. 

Zgodnie z RODO, przysługuje CI prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; www.uodo.gov.pl)

Przepisy m.in. RODO określają w jakim zakresie z poszczególnych uprawnień możesz skorzystać (zależy to m.in. od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych).

Jeśli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, to zakres niezbędnych danych zostanie Ci podany. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.