Witaj w Kancelarii!

Mam nadzieję, że wkrótce poznamy się osobiście

Prowadzę Kancelarię we Wrocławiu...

…co jednak nie oznacza, że wykonuję swoją pracę jedynie w tym mieście. Moi Klienci pochodzą z różnych regionów Polski. Kiedy potrzebujemy się spotkać – spotykamy się u mnie albo u Nich, bo i ja i Oni jesteśmy mobilni. Wiele spraw jesteśmy w stanie załatwić korzystając z internetu i telefonu komórkowego – dwóch wynalazków, które kompletnie zmieniły życie każdego z nas. Nie rezygnuj zatem z lektury tej strony tylko dlatego, że mieszkasz lub pracujesz poza Wrocławiem ;-)

Prowadzę Kancelarię samodzielnie...

…ale angażuję się również w duże projekty. Stale współpracuję z innymi adwokatami i radcami prawnymi – to moi partnerzy w realizacji nawet bardzo skomplikowanych zadań. Każdy z nich jest wybitnym specjalistą w wybranej przez siebie dziedzinie. Razem jesteśmy więc w stanie szybko stworzyć zespół prawników-specjalistów, którzy udzielą Ci unikalnej pomocy prawnej.

Prowadzę Kancelarię nowoczesną...

…ale cenię sobie najlepsze tradycje zawodu radcy prawnego. Wiem, że powierzasz mi swoje tajemnice – czasem takie, o których nie powiedziałbyś nikomu. Chronię je jak własne. Wiem, że oczekujesz ode mnie rozwiązań Twoich problemów. Każdą sprawę traktuję indywidualnie, bo tylko w ten sposób rozwiązania mogą być optymalne. Jednocześnie rozumiem, że możesz potrzebować być ze mną w stałym kontakcie. Staram się sprostać temu oczekiwaniu.

Jakub Śliwa

radca prawny

Pamiętacie kaowca z „Rejsu” Barei? „Znamy się mało… Więc może ja bym powiedział parę słów o sobie, najpierw”.  ;)  Idąc tym tropem trzeba powiedzieć, że urodziłem się w lipcu, znaczy w połowie lipca, właściwie w pierwsze połowie lipca, a dokładnie 4 lipca ;) Nazywam się Jakub i jestem radcą prawnym.

Prawnikiem zostałem – prawdę powiedziawszy – nieco przypadkiem. W zamierzchłych czasach licealnych przyszły zawód wydawał się dość oczywisty. Profil mat-fiz, fascynacja komputerem i wszystkim co z nim związane – to zapowiadało raczej studia na politechnice. Ostatecznie zdecydowałem się jednak na prawo, uznając to za bardziej perspektywiczne zajęcie.

Pochodzę z Górnego Śląska, ale studiowałem we Wrocławiu. Dolny Śląsk spodobał mi się tak bardzo, że postanowiłem zostać tu na dłużej. Przez 3,5 roku we wrocławskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych odbywałem aplikację radcowską, a w 2010 roku zdałem zawodowy egzamin radcowski.

W trakcie aplikacji pracowałem m.in. we wrocławskim Sądzie Okręgowym jako asystent sędziego. Do dziś ciepło wspominam ten okres. Z uwagi na niesamowitą atmosferę pracy, a także dlatego, że bardzo wiele się tam nauczyłem. To tam odkryłem na nowo prawo ubezpieczeń społecznych. To tam mogłem zobaczyć jak w praktyce funkcjonuje polski wymiar sprawiedliwości. Rozmowy i współpraca z sędziami, a także obserwacja sposobu ich pracy – procentują dzisiaj zrozumieniem ich decyzji i możliwością ich przewidywania.

Skoro jesteśmy przy prawie ubezpieczeń społecznych. Bardzo wielu prawników omija tę dziedzinę prawa możliwie szerokim łukiem, uznając ją za trudną i nudną. Moim zdaniem ubezpieczenia społeczne są trudne, ale absolutnie pasjonujące jednocześnie. W prawie ubezpieczeń społecznych co rusz wyłaniają się niezwykle ciekawe zagadnienia prawne. Sprawiedliwie trzeba oddać, że część tych zagadnień generuje w ostatnich latach sam ZUS, którego interpretacje przepisów stają się coraz bardziej kreatywne ;) Swoje „na sumieniu” ma tu także sam ustawodawca – niestety, jakość stanowionego prawa jest w Polsce coraz niższa, bo prawo bardzo często tworzy się w nadmiernym pośpiechu, bez należytej refleksji nad skutkami regulacji.

Nie ukrywam, że pracuję dość dużo. Lubię moją pracę i lubię wykonywać ją dobrze, a to niestety wymaga czasu. Staram się jednak nie przekraczać subtelnej granicy pracoholizmu. „Po godzinach” bardzo lubię górskie wędrówki z plecakiem i aparatem fotograficznym. Ostatnio jednak znacznie częściej fotografuję dwóch brzdąców – żywiołowego dziewięciolatka (który – sądząc po zdolnościach w zakresie dyskusji z każdą prośbą i każdym poleceniem – zapowiada się na świetnego prawnika w przyszłości ;-)) oraz czterolatka, który dzielnie naśladuje starszego brata, już potrafi zawzięcie dyskutować, i do tego całkiem głośno krzyczy ;-). Za jakieś 20 lat będziemy więc potężną prawniczą firmą rodzinną ;-).

Obszary mojej praktyki

czyli w jakich sprawach mogę Ci pomóc
A

Prawo ubezpieczeń społecznych


Podstawowym obszarem mojej praktyki prawniczej są ubezpieczenia społeczne – i nie będzie przesadą, jeśli powiem, że jest to obszar praktyki niezwykle rzadko wybierany przez prawników. Prowadzę liczne sprawy moich Klientów przeciwko ZUS, z wieloma zresztą sukcesami. Podstawowe kategorie spraw to sprawy o:

 • prawo do emerytury (w tym m.in. emerytury wcześniejsze za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, nauczycielskie, emerytury w wieku powszechnym, emerytury pomostowe, emerytury po emeryturze, emerytury rolnicze),
 • prawo do renty (w tym m.in. renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalne, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową),
 • prawo do różnego rodzaju zasiłków i świadczeń (w tym m.in. zasiłki chorobowe i macierzyńskie, zasiłki pogrzebowe, świadczenia przedemerytalne, świadczenia rehabilitacyjne),
 • zwrot świadczeń nienależnie pobranych,
 • ustalenie wysokości kapitału początkowego,
 • przeliczenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • odpowiedzialność osób trzecich za należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
 • określenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia,
 • określenie wysokości opłaty dodatkowej,
 • podleganie obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym,
A

Prawo pracy


Z prawem pracy kontakt w życiu mają niemal wszyscy – większość z nas jako pracownicy, niektórzy – jako pracodawcy. Warto zadba o uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej w tym zakresie – co w równy sposób dotyczy pracowników i pracodawców. W imieniu moich Klientów prowadzę sprawy o:

 • ochronę trwałości stosunku pracy (w tym odwołania od wypowiedzeń stosunku pracy czy oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 • wynagrodzenie i jego poszczególne składniki (w tym wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz inne dodatkowe składniki wynagrodzenia),
 • odszkodowania za mobbing czy za dyskryminację w zatrudnieniu.

Oprócz prowadzenia sporów sądowych – zajmuję się doradztwem prawnym, przede wszystkim na rzecz pracodawców, co do możliwych do podjęcia działań zmniejszających ryzyko powstania sporu. Dla moich Klientów przygotowuję więc projekty umów z zakresu prawa pracy, a także projekty aktów prawa zakładowego (regulaminy pracy, wynagradzania).

A

Prawo spadkowe


Praktykuję również w obrębie prawa spadkowego. Prowadzę dla moich Klientów sprawy przede wszystkim dotyczące:

 • stwierdzenia nabycia spadku, czyli ustalenia kto będzie dziedziczył po określonej osobie zmarłej,
 • działu spadku, czyli – w pewnym uproszczeniu – zniesienia współwłasności majątku spadkowego,
 • zachowku, czyli tego, co należy się spadkobiercy ustawowemu pominiętemu przez spadkodawcę w testamencie.
A

Prawo zobowiązań


Jako prawnik-cywilista z przyjemnością prowadzę również sprawy z zakresu prawa zobowiązań. Prawo zobowiązań to pojęcie niezmiernie szerokie, w którym mieszczą się m.in. sprawy o wykonanie umów, sprawy związane z nienależytym wykonaniem umów, sprawy dotyczące naprawienia szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym. Mieszczą się w tym pojęciu zarówno sprawy konsumenckie, jak i spory pomiędzy przedsiębiorcami.

Prawo zobowiązań to nie tylko procesy, ale także – a może nawet przede wszystkim – doradztwo co do takiego kształtowania swoich relacji z innymi uczestnikami obrotu prawnego, aby zminimalizować ryzyko konieczności korzystania z pomocy sądu. To m.in. tworzenie i opiniowanie projektów umów, to negocjacje z kontrahentami, w tym również negocjacje ugodowe.

A

Prawo rzeczowe


Stosunkowo często prowadzę również sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym zwłaszcza o:

 • ochronę własności i ochronę posiadania (w tym m.in. wydanie nieruchomości czy zasiedzenie nieruchomości),
 • zniesienie współwłasności i związane z tym rozliczenia,
 • służebności,
 • spółdzielcze prawa do lokalu (lokatorskie i własnościowe).

Wynagrodzenie

Udana współpraca zawsze zaczyna się od precyzyjnego ustalenia jej warunków

Zasady współpracy

Twoje potrzeby w zakresie pomocy prawnej są unikalne – nawet jeśli Twój problem prawny jest typowy. Właśnie dlatego przed rozpoczęciem współpracy precyzyjnie określimy zakres zlecenia, czyli zastanowimy się wspólnie nad tym co mogę dla Ciebie zrobić. Ustalony zakres zlecenia pozwoli nam określić wysokość mojego wynagrodzenia (honorarium).

Chciałbyś zapewne wiedzieć czym kieruje się przygotowując ofertę dla Ciebie. Jest kilka czynników, które biorę pod uwagę. Przede wszystkim – wymagany nakład pracy, blisko powiązany ze stopniem skomplikowania podejmowanych przeze mnie czynności. Istotna jest również wartość przedmiotu sporu oraz miejsce wykonywania zlecenia. Mam na uwadze także Twoje możliwości finansowe.

O modelach ustalania wynagrodzenia możesz przeczytać obok. Bardzo często i chętnie umawiam się z moimi Klientami na tzw. premię za sukces. Uważam bowiem, że taki sposób ustalania wynagradzania mojej pracy jest po prostu uczciwy – w części płacisz za moją pracę, a w części – za jej realne efekty.

Stałe miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe z limitem godzin
Ten model najczęściej stosuję w przypadku stałej obsługi prawnej na rzecz podmiotów profesjonalnych. Jeśli zdecydujesz się na taki sposób określenia wysokości mojego wynagrodzenia – spróbujemy ustalić jakie są Twoje potrzeby w zakresie pomocy prawnej i ustalimy ilość godzin mojej pracy dla Ciebie w danym miesiącu. Przy takim modelu określenia wynagrodzenia stawka godzinowa będzie oczywiście niższa niż stosowana w systemie godzinowym. Jeśli okaże się, że w danym miesiącu będziesz potrzebował mojej pomocy w rozmiarze większym niż ten, na który się umówiliśmy – nadwyżkę rozliczymy godzinowo.
Wynagrodzenie godzinowe
Ten model ustalania wynagrodzenia stosuję w przypadku zleceń, co do których nie da się na wstępie ustalić precyzyjnie zakresu potrzebnej Ci pomocy i tym samym – wysokości mojego wynagrodzenia. Moje wynagrodzenie jest iloczynem poświęconego Twojej sprawie czasu oraz ustalonej stawki godzinowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację konkretnej usługi
Nie ma spraw identycznych, ale bywają sprawy powtarzalne. W przypadku tych ostatnich jestem w stanie oszacować ile czasu będę potrzebował, aby Ci pomóc – i tym samym z góry określić wysokość mojego wynagrodzenia. Przy takim modelu wyceny mojej pracy – wynagrodzenie jest stałe i niezmienne. Bez względu na to ile czasu w rzeczywistości zajmie mi udzielenie Ci pomocy prawnej – Ty zapłacisz dokładnie tyle, na ile się umówimy.
Wynagrodzenie uzależnione od wartości przedmiotu sporu

Ten model ustalania wynagrodzenia bardzo często stosuję w przypadku spraw sądowych, bo taki też model preferuje ustawodawca, który ustala zasady tzw. zwrotu kosztów procesu. W tym systemie wysokość mojego wynagrodzenia zależy od wartości tego, o co w Twoim imieniu walczę. Minimalne stawki wynagrodzenia wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych wynoszą:

– przy wartości przedmiotu sporu do 500 zł – 90 zł;
– przy wartości przedmiotu sporu od 500,01 zł do 1.500 zł – 270 zł;
– przy wartości przedmiotu sporu od 1.500,01 zł do 5.000 zł – 900 zł;
– przy wartości przedmiotu sporu od 5.000,01 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
– przy wartości przedmiotu sporu od 10.000,01 zł do 50.000 zł –  3.600 zł;
– przy wartości przedmiotu sporu od 50.000,01 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
– przy wartości przedmiotu sporu od 200.000,01 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł;
– przy wartości przedmiotu sporu od 2.000.000,01 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł;
– przy wartości przedmiotu sporu od 5.000.000,01 zł – 25.000 zł;

Wynagrodzenie uzależnione od wartości przedmiotu sporu – z premią za sukces

Ten model jest odmianą poprzedniego. Wynagrodzenie składa się w nim z dwóch części: pierwszej, niezależnej od wyniku sprawy – i drugiej, która od tego wyniku jest uzależniona. W tym modelu część ryzyka prowadzenia Twojej sprawy przechodzi na mnie – ponieważ dodatkowe wynagrodzenie zapłacisz jedynie wtedy, kiedy osiągniemy zamierzony cel. Pierwsza część wynagrodzenia zwykle jest nieco niższa niż w modelu bez premii za sukces, natomiast druga część wynagrodzenia jest zwykle określona kwotowo lub procentowo (określony procent kwoty zasądzonej lub zaoszczędzonej). Ten model ustalania wynagrodzenia jest przeze mnie dość często stosowany, ponieważ uważam go za uczciwy dla obu stron. Mniej płacisz za czas, jaki poświęciłem Twojej sprawie – za to płacisz za konkretne wyniki mojej pracy.

Jako radcę prawnego obowiązują mnie postanowienia Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Kodeks stanowi zbiór zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Kodeksu radca prawny nie może zawrzeć z klientem umowy, na mocy której klient będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie w przypadku osiągnięcia zamierzonego przez klienta wyniku sprawy (pactum de quota litis, ang. success fee). Nie możemy więc od wyniku sprawy uzależnić zapłaty całości wynagrodzenia – a jedynie jego część.

Kancelaria

Dane teleadresowe

Kancelaria Radcy Prawnego
– r. pr. Jakub Śliwa
ul. Widok 2/4 lok. 5
50-052 Wrocław

tel.: +48 71 71 81 700
fax: +48 71 71 81 707
tel. kom.: +48 695 404 256
e-mail: kancelaria@kancelaria-sliwa.pl

NIP: 645-207-30-12
REGON: 021397099

Jak dotrzeć do Kancelarii

Siedziba Kancelarii znajduje się we Wrocławiu przy skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego i Widok (dokładną lokalizację możesz sprawdzić na interaktywnej mapie powyżej).
To ścisłe centrum miasta – nieopodal znajduje się przystanek tramwajowy, dojazd liniami 3, 4, 5, 10 i 33.
Po przeciwnej stronie ulicy Kazimierza Wielkiego znajduje się płatny parking, na którym zazwyczaj jest kilka wolnych miejsc. Do budynku należy wejść bramą 2/4 (z lewej strony obok restauracji KIM NGAN), następnie proszę kierować się na pierwsze piętro.

Kiedy możemy się spotkać

Jeśli chcesz się ze mną spotkać – będzie najlepiej, jeśli uzgodnimy termin telefonicznie. W Kancelarii czasem trudno mnie zastać, bo moją pracę często wykonuję także poza Kancelarią – w sądach, urzędach czy firmach. Postaram się dostosować do Twoich możliwości czasowych – rozumiem bowiem, że Ty także pracujesz i nie zawsze możesz spotkać się ze mną między 9 a 17.